line head

Кирил Христов Лесов

Кирил Христов Лесов
Самоковска нелегална организация.
Софийски окръжен съд, октомври 1951 г.
Осъден на смърт чрез разстрел.
Кирил Лесов е участник в основаната през есента на 1950 г. нелегална организация, действала в Самоковска, Дупнишка и Кюстендилска околии. Членовете и симпатизантите на организацията достигат численост от 68 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през 1951 г. По съдебния процес срещу заловените участници Кирил Лесов е осъден на смърт чрез разстрел.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 191-192.