line head

Костадин Кръстев Ангелов

Костадин Кръстев Ангелов
Пловдивски окръжен съд, 1948 г.
Осъден на смърт чрез обесване.
Костадин Ангелов е четник от основаната през месец януари 1948 г. горянска група, известна като Асеновградската чета. Четата е въоръжена и достига численост от 28 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през март 1948 г. По съдебния процес срещу четата Костадин Ангелов е осъден на смърт.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 161-169.