line head

Костадин Нед. Стоянов

Костадин Нед. Стоянов
Костадин Стоянов е четник от основаната през месец септември 1948 г. горянска група, действала във Варненско. Четата е въоръжена и достига численост от 9 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през октомври 1948 г. При засада на четата Костадин Стоянов е убит.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 172-174.