line head

Никола Василев Дюлгеров

Никола Василев Дюлгеров
Никола Дюлгеров е четник от основаната през месец януари 1948 г. горянска група, известна като Асеновградската чета. Четата е въоръжена и достига численост от 28 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през март 1948 г. При засада на четата на 31 януари 1948 г. Никола Дюлгеров е убит.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 161-169.