line head

Стоян Михайлов Дребчев

Стоян Михайлов Дребчев
село Голямо Конаре (от 1969 г. гр. Съединение), област Пловдив.
Селски.
Стоян Дребчев е четник от основаната през месец март 1948 г. горянска група, известна като Староселската чета. Четата е въоръжена и достига численост от 13 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през юни 1948 г. При разгрома на четата Стоян Дребчев е убит.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 169-172.