line head

Стоян Стойнов Енев

Стоян Стойнов Енев
Стоян Стойнов Енев е четник от основаната през месец април 1951 г. горянска група, известна като Казанлъшката чета. Четата е въоръжена и достига численост от 9 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през август 1951 г. При засада на четата Стоян Енев е убит.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 179-184.