line head

Стою Иванов Узунов

Стою Иванов Узунов
село Драганово, област Велико Търново.
Селски.
Земеделски младежки съюз – Петър Сърбински.
Стою Узунов е четник от основаната през месец април 1951 г. горянска група, известна като Казанлъшката чета. Четата е въоръжена и достига численост от 20 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през октомври 1951 г. При засада на четата Стою Узунов е убит.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 179-184.