line head

Цанко Иванов Цанев

Цанко Иванов Цанев
1902 г.
село Писанец, област Русе.
Селски.
49 години.
Цанко Цанев – Мечето е командир на основаната в началото на  1951 г. горянска група, действала в Русенско. Четата е въоръжена и има численост от 40 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през май и юни 1951 г. Цанко Цанев успява да се измъкне от блокадата на милицията, но на път за границата е убит в гр. Хисаря.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 189-191.