line head

Никола Михайлов Михов

Никола Михайлов Михов
11 декември 1891 г.
гр. Търново.
гр. София.
Висше военно.
Военен.
Регент (до 9 септември 1944 г.).
Военен министър във второто правителство на Филов (1942-1943), регент (9 септември 1943 – 9 септември 1944 г.).
53 години.
гр. София, в дните след 9 септември 1944 г.
Москва, СССР.
НКВД.
Първи върховен състав на „народния съд”.
Осъден на смърт, заплащане на 5 млн. лв. глоба и присъждане в полза на държавното съкровище на целия му имот.

Никола Михов завършва Военното училище в София през 1911 г. По време на Балканската война (1912-1913) командва батарея в 5-и артилерийски полк, която взима участие в атаката на Одрин. През Първата световна война (1915-1918) участва с 15-и артелирийски полк в превземането на Тутракан, а от 1917 г. командва I-во конноартилерийско отделение.

След войната Михов заема различни длъжности в артилерията, а от 1938 г. е началник на Военното училище. През април-август 1941 командва 5-та армия в Македония, а през 1941-1942 г. – 1-ва армия в София. Назначен е за военен министър във второто правителство на проф. Богдан Филов (1942-1943). На 9 септември 1943 г. е избран за регент, заедно с Филов и княз Кирил Преславски.

regenti 1943 50g batenbergСлед 9 септември 1944 г. ген. Никола Михов е отстранен от този пост, арестуван е и изпратен заедно с другите регенти и група бивши министри и военни лица в СССР. Групата е върната в България в началото на януари 1945 г. и предадена за съдене от „народния съд”. Ген. Михов е осъден на смърт без право на обжалване.

Присъдата е изпълнена в нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г. в района на Софийските централни гробища, където ген. Михов е разстрелян заедно с другите двама бивши регенти, 8 царски съветници, 22 министри от кабинетите на Богдан Филов, Добри Божилов и Иван Багрянов и 67 депутати от 25-то Народно събрание. Телата са им захвърлени в обща яма, образувана от бомба паднала по време на бомбардировките над София и зарити със сгурия.

През 1996 г. състав на Върховния съд отменя като незаконосъобразна присъдата, издадена от Първи върховен състав на „народния съд”, с която през 1945 г. ген. Никола Михов е осъден на смърт.
Източник на информацията в профила:
1. ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 1 л. 10-11 и 78, архив на Първи върховен състав на „народния съд”.
2. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.1, оп.1, а.е.111, л.1, акт за предаване на министъра на вътрешните работи на задържаните от съветското военно командване на Кирил Преславски, Богдан Филов, Никола Михов, Добри Божилов, Константин Муравиев, Петър Габровски, Димитър Василев, Димитър Шишманов, Първан Драганов, Хаджипетков и Константин Лукаш (на руски език) от 3 януари 1945 г.
3. Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победеносец”, 1999 г., с. 295-296.
mihovnikola
Ген. Никола Михов | Източник: geni.com.
dok-1dok-2dok-3
Документ №1: Акт (на руски език) за предаването от съветска страна на задържаните над три месеца в Москва бивши регенти и държавни и военни лица, сред които и княз Кирил | Източник: comdos. Документ №2: Страници от присъдата на Първи върховен състав на „народния съд”, с която ген. Никола Михов е осъден на смърт | Източник: Държавна агенция „Архиви”, ЦДА.