line head

Теодоси Петров Даскалов

Теодоси Петров Даскалов
14 септември 1888 г.
село Горско Сливово, област Ловеч.
гр. София.
Висше.
Женен.
Военен.
Министър на войната (1938-1942 г.).
Военен съюз.
56 години.
Първи върховен състав на „народния съд”.
Осъден на смърт, заплащане на 5 млн. лв. глоба и присъждане в полза на държавното съкровище на целия му имот.
Теодоси Даскалов е министър на войната в периода 1938-1942 г. във второто правителство на Георги Кьосеиванов и следващите му кабинети, както и в първото правителство на Богдан Филов. Племенник е на книжовника и участник в българското националнореволюционно движение Бачо Киро. Завършва Военното училище в София (1907). Офицер от артилерията, той участва в Балканските войни (1912-1913) и в Първата световна война (1915-1918) като командир на батарея, а след това на отделение в 5-и артилерийски полк.

В периода декември 1920 – ноември 1924 г. е освободен от армията. През следващите години заема за кратко различни постове, сред които началник-щаб на 5-и пехотен дунавски полк, командир на 5-и артилерийски полк, преподавател и инспектор на класовете във Военното училище. През 1932-1934 г. е военен аташе в Италия, а след връщането си в България е назначен за началник-щаб на Трета военноинспекционна област (1934-1935), командир на Пети пехотен дунавски полк (1935-1936) и началник на гарнизона в Плевен (1936-1938). Произведен е в чин генерал-майор (1936), генерал-лейтенант (1939) и генерал от пехотата (1942).

На 24 януари 1938 г. Теодоси Даскалов е избран за министър на войната във второто правителство на Георги Кьосеиванов и остава на този пост в следващите му кабинети, както и в първото правителство на Богдан Филов. Противник е на влизането на България в Тристранния пакт и на 11 април 1942 г. е отстранен от Министерския съвет и уволнен от армията.

След 9 септември 1944 г. Теодоси Даскалов е арестуван и е един от подсъдимите бивши министри, осъдени на смърт от Първи върховен състав на „народния съд”. Присъдата не подлежи на обжалване. Тя е изпълнена веднага в нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г. в района на Софийските централни гробища, където Теодоси Даскалов е разстрелян заедно с тримата бивши регенти, 8 царски съветници, 21 министри от кабинетите на Богдан Филов, Добри Божилов и Иван Багрянов и 67 депутати от 25-то Народно събрание. Телата са им захвърлени в обща яма, образувана от бомба паднала по време на бомбардировките над София и са зарити със сгурия.
През 1996 г. състав на Върховния съд отменя като незаконосъобразна присъдата, издадена от Първи върховен състав на „народния съд”, с която през 1945 г. ген. Теодоси Даскалов е осъден на смърт.
1. ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 1 и 14, л. 10-11 и 185, архив на Първи върховен състав на „народния съд”.
2. Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победеносец”, 1999 г., с. 145-146.
3. Форум „Бойна слава” (forum.boinaslava.net).
teodosidaskalov
Ген. Теодоси Даскалов | Източник: omda.bg.
dok-2dok-3
Страници от присъдата на Първи върховен състав на „народния съд”, с която ген. Теодоси Даскалов е осъден на смърт | Източник: Държавна агенция „Архиви”, ЦДА.