line head

Димитър Василев Иванов

Димитър Василев Иванов
29 юни 1889 г.
гр. Шумен.
гр. София.
Висше.
Женен.
Строителен инженер.
Министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството (1939-1944).
55 години.
Първи върховен състав на „народния съд”.
Осъден на смърт, заплащане на 5 млн. лв. глоба и присъждане в полза на държавното съкровище на целия му имот.
Димитър Василев Иванов е инженер, министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството през 1939-1944 г. Завършва технически науки в Мюнхен (1915). В периода 1928-1939 е директор на водоснабдяване Шумен, Провадия, Преслав, Враца, Фердинанд (днес Монтана), Видин, Свищов.

От 23 октомври 1939 г. до 1 юни 1944 г. е министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството в четвъртото правителство на Георги Кьосеиванов, първото и второто правителство на Богдан Филов, както и правителството на Добри Божилов.

След 9 септември 1944 г. Димитър Василев е арестуван и е един от подсъдимите бивши министри, осъдени на смърт от Първи върховен състав на „народния съд”. Присъдата не подлежи на обжалване. Тя е изпълнена веднага в нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г. в района на Софийските централни гробища, където Димитър Василев е разстрелян заедно с тримата бивши регенти, 8 царски съветници, 21 министри от кабинетите на Богдан Филов, Добри Божилов и Иван Багрянов и 67 депутати от 25-то Народно събрание. Телата са им захвърлени в обща яма, образувана от бомба паднала по време на бомбардировките над София и са зарити със сгурия.
През 1996 г. състав на Върховния съд отменя като незаконосъобразна присъдата, издадена от Първи върховен състав на „народния съд”, с която през 1945 г. Димитър Василев е осъден на смърт.
1. ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 1 и 15, л. 10-11 и 160, архив на Първи върховен състав на „народния съд”.
2. Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победеносец”, 1999 г., с. 78-79.
dimiturvasilev
Инж. Димитър Василев | Източник: extremecentrepoint.com.
dok-2dok-3
Страници от присъдата на Първи върховен състав на „народния съд”, с която инж. Димитър Василев е осъден на смърт | Източник: Държавна агенция „Архиви”, ЦДА.