line head

Пеньо Христов Михов

Пеньо Христов Михов
гр. Сливен.
Анархист.
Пеньо Михов е командир на горянска чета, известна като Първа сливенска чета, създадена в Сливенския балкан през лятото на 1950 г. Членовете ѝ са въоръжени и достигат численост от 9 човека. Разбита е при акция на Държавна сигурност в края на 1950 г. Пеньо Михов е застрелян от четника Коста Сандиев. Причината е разногласие между него и ръководителя на Околийския комитет на съпротивата Костадин Дейков Костадинов, относно тактиката за действие на четата.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 195.