line head

Христо Бушев

Христо Бушев
гр. Сливен.
Стъклар.
гр. Сливен през юни 1961 г.
Лагерът „Белене” (преди 1958 г.) за 6 месеца и Трудовата група – лагерът „Слънчев бряг” край Ловеч (от 21 юни 1961 г. до 12 октомври 1961 г.).
10 месеца.
Христо Бушев е работник от Сливен, който е въдворен преди 1958 г. в лагера „Белене”, а през 1961 г. в лагера „Слънчев бряг” край Ловеч заедно със съпругата си Иванка Бушева.

В „Белене” е въдворен с 8-месечна присъда за кражба на велосипед. През 1961 г. влиза в разправа с трима служители на МВР-ДС в Сливен след посещение на кино, които се заяждат с него и го обвиняват, че играе комар. През юни същата година е арестуван заедно със съпругата си при хайка в Сливен и двамата са въдворени в лагера край Ловеч, където са разделени и не им позволено от лагерната администрация и охрана да бъдат заедно.

В смъртния акт №292 на името на Борис Бушев е записано, че е починал на 12 октомври 1961 г., а в графата занимание е посочено „безделник”.
По делото на прокуратурата за убийствата в лагера край Ловеч, образувано през 1990 г., името на Христо Бушев е отбелязано като едно от имената на лагеристи, за които съществува едно или не повече от две свидетелски показания за смъртта им. Той фигурира в списъка на прокуратурата  със 155 лагеристи по делото, за които е установено, че са починали в лагера.
Христо Христов, „Секретното дело за лагерите”, изд. „Сиела”, 2012 г. (второ издание), с. 49, 74, 233.