line head

Петър Б. Йондев

Петър Б. Йондев
Анархист.
Лагерът „Белене” (през първата половина на 50-те години на ХХ век).

Според бившия дипломат и лагерист Стефан Бочев с гордото си и достойно държане анархистът Петър Йондев се превръща в легенда. При съставяне на списък с лагеристите всеки от тях е питан какъв е (професия, образование) и Петър Йондев отговаря с думите: „Просто човек”.  Капитанът, който е отправил запитването, е побеснял от проявата на човешко достойнство и няколко месеца по-късно го застрелва уж „при опит за бягство”.

Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 544, 590, 618, 695, 696, 708.