line head

Рафаил Раев

Рафаил Раев
село Стражица (днес град), област Велико Търново.
село Стражица (днес град).
село Стражица.
Средно духовно.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
Местността Бреговица в Анин дол до Стражица.
около 25 септември 1944 г.
село Стражица.
„Народния съд”.
Осъден на смърт (посмъртно) с присъда №2 от пролетта на 1945 г.
Рафаил Раев завършва свещеническото училище в Бачковския манастир. На 13 октомври 1919 г. встъпва в свещеническо служение в църквата „Света Богородица“ в Стражица и се изявява като изряден свещеник. Има голям авторитет. Участва в училищната управа като председател на училищното настоятелство през 1927/1928 г. През 1922 г. основа енорийско православно християнско братство в Стражица. През същата година взема активно участие в уреждането на първия конгрес на християнските братства в Рилския манастир.

На 11 септември 1944 г. е арестуван и никой вече не го вижда. Заедно с други селски първенци е жестоко бит и измъчван в мазето на кметството. Около 25 септември арестуваните са изведени и убити.

Смята се, че вината на отец Рафаил и другите арестувани, че са от кръга на местната интелигенция. Шест-седем месеца по-късно, през пролетта на 1945 г., е проведен „народен съд“. Тогава отец Рафаил е осъден на смърт, след като вече не е сред живите.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 1, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 128-135.