line head

Борис Илиев Чанджиев

Борис Илиев Чанджиев
Политик.
Народен представител от БЗНС „Никола Петков” (1946-1947) в 6-то Велико Народно събрание.
Развива опозиционна дейност в 6-то Велико Народно събрание и се обявява против насилствената македонизация на българското население в Пиринския край, проведена от БРП (к).
БЗНС „Никола Петков”.
Лагерът „Белене”.
гр. Елена, Великотърновско.
Борис Чанджиев е народен представител в 6-то Велико Народно събрание през 1946-1947 г. от БЗНС „Никола Петков. Председател на околийската земеделска дружба на БЗНС „Никола Петков” в гр. Неврокоп (гр. Гоце Делчев от 1951 г.). Председател е на Управителния съвет на Неврокопската популярна банка.

След изгонването на депутатите от опозицията от 6-то ВНС е изселен в гр. Елена, Великотърновско. Въдворен е и в лагера „Белене”.

Борис Чанджиев е един от най-ревностните противници на денационализаторската македонистка политика на БРП (к). От негово име като депутат обединената опозиция внася в Народното събрание питане до министър-председателя Георги Димитров какво е отношението на правителството на Отечествения фронт към апетитите на Югославия за откъсване на Пиринския край и присъединяването му към Македонската народна република. Чанджиев се обявява категорично срещу насилственото преброяване на населението в Пиринска Македония като „македонско”.
В гр. Гоце Делчев на името на Борис Чанджиев е наименувана улица. Той се споменава и като един от кметовете на гр. Неврокоп през 30-те години на ХХ век.
1. Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г. (второ, пълно издание), с. 8.
2. Документи за денационализаторската политика на БРП (к) в Пиринска Македония (1946-1947), проучени от историка Веселин Ангелов и публикувани в „Македонска трибуна (http://www.makedonskatribuna.com/BORIS_CHANDZHIEV.htm).