line head

Дило Дилов

Дило Дилов
Лагерът „Богданов дол” към 1949 г.
Публицистът и писател Владимир Свинтила отбелязва в спомените си за лагера „Богданов дол”, че Дило Дилов е бил говорител по радио „Донау” през войната (то е създадено от германските власти през 1940 г. във Виена). Радиостанцията излъчва нацистка пропаганда на български, румънски, сръбски, унгарски и немски до април 1945 г. , Дилов се завръща в България през 1945 г. В лагера отговаря за библиотеката и културния клуб. Свинтила го нарича „сбъркан човек”.
Владимир Свинтила, „Кладенецът на мълчанието”, издателство „Изток-Запад”, София, 2009, с. 82.