line head

Димитър Кирилов Гълъбов

Димитър Кирилов Гълъбов
село Кричим (днес град Кричим), област Пловдив.
село Кричим.
Селско семейство.
Пловдивския окръжен съд, 1953 г.
Лагерът „Белене”.
5 години.
Димитър Гълъбов е от село Кричим, сборен пункт на горяните. Има кошара за овце и кози в планината и приютява и храни горяните. Ятак е на горянина Александър Джамбов и след самоубийството му е арестуван заедно с други ятаци. Осъден е от Пловдивския окръжен съд. Въдворен в лагера „Белене” на остров Персин след месец май 1953 г.
Информацията за задържането и осъждането на Димитър Гълъбов се съдържа в спомените на Магдалена Стоева Мострова-Бръскова, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.141,143.