line head

Георги Бинков

Георги Бинков
1930 г.
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Войник.
21 години.
гр. Варна.
6 години затвор.
Лагерът „Белене”.
3 години (1951-1954).
Георги Бинков не се занимава с политика. На големите християнски празници ходи в църквата, което не се харесва на комсомолците от селото. Защитава  съседче, че носи тесен панталон и в досието му е записано, че е „настроен проимпериалистически”. Като неблагонадежден е изпратен в трудовите войски в гр. Варна.

С група войници решават да избягат зад граница, но са издадени, арестуват ги и ги осъждат. Георги Бинков е въдворен в лагера „Белене” на остров Персин. Присъдата му е 6 години, но той прекарва там от 1951 до 1954 г.
Информацията за осъждането и престоя в лагер на Георги Бинков се съдържа в спомените на Борис Иванов Бинков, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.110-113.