line head

Димитър (Денчо) Денков Денчовски

Димитър (Денчо) Денков Денчовски
Полицейски началник (бивш).
ТВО „Куциян“, към 1948 г.
Йордан Вълчев, „Куциян“, изд. „Карина М“, 1994 г., второ допълнено издание, с. 75.
dimiturdenchovski
Димитър (Денчо) Денков Денчовски | Източник: Йордан Вълчев, „Куциян“.