line head

Димитър Илиев Иванчев

Димитър Илиев Иванчев
8 ноември 1897 г.
село Тишевица, област Враца.
София.
Висше.
Адвокат.
БЗНС.
50 години.
Държавна сигурност.
ТВО „Куциян“ към 1947 г.
1 година и 6 месеца.
През Първата световна война (1915-1918) Димитър Иванчев служи във Втори пехотен полк. След войната е учител в село Ставерци, Оряховско. През 1924 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет. През 1922-1923 г. е един от редакторите на в. „Земеделско знаме“, по-късно и на в. „Младежко знаме“. Един от основателите на Младежкия земеделски съюз. Целият му живот и дейност са тясно свързани с развитието на БЗНС и неговите борби. За първи път е избран за народен представител в 24-то обикновено Народно събрание през 1938 г., а за втори в 25-то Народно събрание през 1940 г.

След 9 септември 1944 г. е защитник на някои видни политически дейци. Откроява се най-вече в процеса срещу Никола Петков. Без съд и присъда престоява година и половина с лагера „Куциян“. Впоследствие е многократно интерниран и изселван в различни краища на страната. Той е един от малцината, неподали декларации, с които отричат цялата си предишна дейност и идеи и признават ръководната роля на БКП.
Димитър Илиев, „Моят живот (1897-1966). „Спомени“, изд. „Изток-Запад“, 2006 г.