line head

Христо Колев Йорданов

Христо Колев Йорданов
22 април 1911 г.
село Балван, област Велико Търново.
Анархo-комунистите.
37 години.
Държавна сигурност.
ТВО „Куциян“ към 1948 г.
Христо Йорданов е прекарал по-голяма част от живота си в затворите по време на Царство България и концлагерите при комунизма след 9 септември 1944 г. След възстановяването на Федерацията на анархо-комунистите в България под името Федерация на анархистите в България в началото на 1990 г., той взима активно участие във възстановяването на движението на анархистите до смъртта си. Почетен редактор на вестник „Свободна мисъл“.
Йордан Вълчев, „Куциян“, изд. „Карина М“, 1994 г., второ допълнено издание, с. 56.