line head

Ахмет Мустафа Мистанов

Ахмет Мустафа Мистанов
4 юли 1941 г.
гр. Търговище.
44 години.
6 месеца.
2 години и 1 месец.
Втори обект на лагера „Белене“ към 1985 г.
Насилствено даденото му име при „възродителния процес“ е Алеко Михайлов Запрянов.
Азис Бей, „Те преминаха през „Белене“, кн. 1, самиздат, 2004 г., с. 128.