line head

Халилибрам Ибрамов Дикмов

Халилибрам Ибрамов Дикмов
20 септември 1947 г.
село Безводно, област Кърджали.
38 години.
Втори обект на лагера „Белене“ към 1985 г.
1 година и 8 месеца.
2 години и 1 месец.
Насилствено даденото му име при „възродителния процес“ е Андрей Иванов Димов.
Азис Бей, „Те преминаха през „Белене“, кн. 1, самиздат, 2004 г., с. 190.