line head

Хасан Хасанов Халилов

Хасан Хасанов Халилов
10 септември 1950 г.
село Първица, област Кърджали.
35 години.
Втори обект на лагера „Белене“ към 1985 г.
4 месеца.
3 месеца.
Насилствено даденото му име при „възродителния процес“ е Асен Асенов Харизанов. Престоял е 1 месец в арест.
Азис Бей, „Те преминаха през „Белене“, кн. 1, самиздат, 2004 г., с. 199.