line head

Христо Маринов

Христо Маринов
гр. Стара Загора.
Индустриалец.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Христо Маринов е брат на Петър Маринов, собственици на фабрика  „Мебел”,  като и двамата са въдворени в „Белене”.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 31.