line head

Димитър Хаджиев

Димитър Хаджиев
село Детелина, Новозагорско, област Сливен.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Под село Детелина, Новозагорско, следва да се има предвид селата Малка и Голяма Детелина, намиращи се между Раднево и Нова Загора. При строежа на ТЕЦ „Марица-Изток” през 70-те години селата са изселени и заличени.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 33.