line head

Атанас Попов

Атанас Попов
гр. Варна.
Адвокат.
Народен представител в 6-то Велико Народно събрание.
БЗНС „Никола Петков”.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
В стенографските протоколи на Народното събрание Атанас Попов („хаджи Атанас Попов”) е отбелязан като депутат от Варна в 6-то Велико Народно събрание (1946-1949), член на парламентарната комисия по социалната политика.
1. Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 592,658, 719.
2. Стенограма на Народното събрание (www.parliament.bg/pub/StenD/2013052701080113121946_17.pdf).
3.„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 34.