line head

Христо Георгиев

Христо Георгиев
гр. София.
Тухлар.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Христо Георгиев е живял в кв. „Орландовци”.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 37.