line head

Юрдан Пенков Спасов

Юрдан Пенков Спасов
село Гюргич, област Видин.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Юрдан Спасов е въдворен в „Белене” заедно с баща си Пенко Митев Спасов и чичо си Колю Митев Спасов.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 38.