line head

Тончо Костов Райчев

Тончо Костов Райчев
село Странско, област Хасково.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Тончо Райчев е въдворен в „Белене” заедно с баща си Коста Райчев.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 41.