line head

Тодор Лазаров

Тодор Лазаров
село Цар Крум, област Шумен.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Тодор Лазаров е въдворен в „Белене” заедно с брат си Иван Лазаров.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 41.