line head

Димитър Цветков

Димитър Цветков
гр. София.
Адвокат.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Димитър Цветков е адвокат на лидера на опозиционния БЗНС Никола Петков в монтирания политически процес срещу него през 1947 г., на който е осъден на смърт.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 41.