line head

Халил Окан

Халил Окан
гр. София.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
алил Окан е описан като богат турчин, колекционер на часовници. Според бившия лагерист Куни Кунев Окан е предал на музей военната униформа на Филип Тотю.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 44.