line head

Георги Атанасов Вашпаров

Георги Атанасов Вашпаров
Военен.
о.з. подполковник.
Лагерът „Богданов дол” към ноември 1947 г.
Георги Атанасов Вашпаров е въдворен в лагера „Богданов дол” за „груби фашистки прояви” по определение на Държавна сигурност.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 97.