line head

Владимир Асенов Линков

Владимир Асенов Линков
Лагерът „Богданов дол” към ноември 1947 г.
Владимир Линков е въдворен в лагера „Богданов дол” за укривателство и като помощник на опозиционери.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 98.