line head

Христина Родева

Христина Родева
Лекар.
Лагерът „Босна” към 1949 г.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 83.