line head

Божена Юрич

Божена Юрич
Лагерът „Босна” към 1949 г.
Божена Юрич е югославянка.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 73.