line head

Цветана Михайлова

Цветана Михайлова
Оперна певица.
Лагерът „Босна” към 1949 г.
Цветана Михайлова е оперна певица, която е арестувана и въдворена в лагера „Босна” за това, че в деня на смъртта на Георги Димитров през 1949 г. след представление заедно със свои колежки са пеели и са се веселили в заведение.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 74.