line head

Тодор Шопов

Тодор Шопов
Агроном.
Лагерът „Белене” (през първата половина на 50-те години на ХХ век).
Тодор Шопов е последовател на Евангелската методистка църква в България.
Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България”, изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 51, 683.