line head

Борис Павлов Павлов

Борис Павлов Павлов
13 май 1894 г.
гр. Видин.
гр. София.
Висше, юридическо.
Вдовец с едно дете.
Адвокат.
Демократическа партия.
55 години.
Първи върховен състав на „народния съд”, 1945 г.
Една година тъмничен затвор условно и една година лишаване от граждански права.
Лагерът „Белене” (1949-1952).
Борис Павлов завършва право в Софийския университет през 1912 г. Участва в Балканската и Първата световна войни. Член е на Демократическата партия. Народен представител е в 22-то Народно събрание (1927-1931).

Министър на правосъдието и временно управляващ Министерството на народното просвещение в правителството на Константин Муравиев – 2-9 септември 1944 г. За участието си в кабинета на Муравиев е осъден от Първи върховен състав на „народния съд” на една година затвор условно.

Заради това, че е противник на политиката на ОФ е въдворен в лагера „Белене”. Умира в лагера през есента на 1952 г. в барака № 25 на Втори обект.
През 1996 г. състав на Върховния съд отменя с решение №172 като незаконосъобразна присъдата, издадена от Първи върховен състав на „народния съд”, с която през 1945 г. Борис Павлов е осъден.
1. ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 4, л. 1503 и а.е. 22, л. 137, архив на Първи върховен състав на „народния съд”.
2. Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 9, 121, 651, 711.
3. Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победоносец”, 1999 г., с. 333.
4. Ангел Цураков, „ Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България” Книгоиздателска къща „Труд”, с. 224.
borispavlov
Борис Павлов | Снимка: Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”.
001000150016
Факсимилета от началната страница на присъдата на Първи върховен състав на „народния съд” и в частта, отнасяща се до Борис Павлов | Източник: Държавна агенция „Архиви”, ЦДА.