line head

Дако Цанов

Дако Цанов
село Кнежа, Оряховска околия (сега град Кнежа, област Плевен).
Селски.
БЗНС.
Лагерът „Белене” (въдворен през първата половина на 50-те години на ХХ век).
Дако Цанов е  представител на чешките заводи „Шкода” и продава камионите и леките коли на тази фирма. Брат му Стефан Цанов е виден земеделски водач, деец на младежкото земеделско движение и изтъкнат оратор, починал година преди 9 септември 1944 г.
Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с.177, 639, 715, 720, 721.