line head

Димитър Атанасов Наумов

Димитър Атанасов Наумов
гр. София.
Женен.
Дипломат.
Лагерът „Николаево”, Старозагорско и след това лагера „Белене” (въдворен е през първата половина на 50-те години на ХХ век).
Димитър Наумов е син на големия български възрожденец Атанас Наумов, роден в Македония – учител и директор на Солунската българска гимназия, редактор на български всекидневник в Цариград и Солун, председател на Българския конституционен клуб в Цариград.

Димитър Наумов е служител в канцеларията на Двореца, един от най-близките секретари на цар Борис III. За известно време директор на печата, колега на бившия дипломат Стефан Бочев от външно министерство и последен „царски” пълномощен министър във Вашингтон. Освободен е от лагера „Белене” през 1951 г.
Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 132-133, 571.