line head

Цветана Цачева

Цветана Цачева
гр. Бяла черква, област Велико Търново.
Лагерът „Босна” към 1949 г.
Цветана Цачева се представя в лагера „Босна” като земеделка, но според бившата лагеристка Цветана Джерманова тя е една от жените, свързани с ВМРО.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 76.