line head

Вертер Михайлов

Вертер Михайлов
гр. Дупница, област Кюстендил.
Легионер (Съюз на българските национални легиони).
Лагерът „Белене” (въдворен пред първата половина на 50-години на ХХ век).
Бившият дипломат и лагерист Стефан Бочев отбелязва в спомените си, че през пролетта на 1953 г. с Вертер Михайлов и други легионери са били на един понтон. Управлението на лагера имало подчертано благосклонно отношение към легионерите, защото комунистическата власт се надявала да ги привлече като „благонадеждни кадри”.
Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 666, 772.