line head

Апостол Христов Филимонов

Апостол Христов Филимонов
Висше военно.
Легионер (Съюз на българските национални легиони).
Лагерът „Белене” (въдворен през първата половина на 50-те години на ХХ век).
Бившият дипломат и лагерист Стефан Бочев отбелязва в спомените си, че Апостол Филимонов е от 2-ра чета, от по-възрастните легионери. Неясно как Бочев е запазил върнато от надзирателите писмо на Филимонов до сестра му, от което се разбира как лагеристите са получавали колети. През 1986 г. Бочев се опитва да се свърже с него, но Филимонов се страхува и не желае да разговарят.
1. Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 782.
2. Сайт „Един завет” (edinzavet.wordpress.com), 60-ти випуск на ВНВУ (1937-1939-1941).