line head

Христо Стоманяков

Христо Стоманяков
Прокурор.
Лагерът „Белене” през първата половина на 50-те години на ХХ век.
Бившият дипломат и лагерист Стефан Бочев пише в мемоарите си,  че прокурорът Стоманяков е бил по същото време в лагера „Белене”. Вероятно става дума за Христо Стоманяков, зам.-прокурор от Софийския полеви военен съд. През 1942 г. той прочита смъртната присъда преди изпълнението ѝ по делото срещу т. нар. провал на нелегалния ЦК на БРП, по което смъртни присъди получават Антон Иванов, Петър Богданов, Георги Минчев, Никола Вапцаров, Антон Попов и Атанас Романов. В периода 1943-1944 г. Стманяков е назначен за комисар по еврейските въпроси на мястото на Александър Белев.
1. Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 165.
2. Иванка Гезенко, „Нови щрихи към създаването ни дейността на комисарството по еврейските въпроси”, Държавна агенция „Архиви”, сп. „История”, книжка 1, година XXIII, 2015 г.