line head

БКП – от секция на Коминтерна, през терора до тоталитарната власт под петолъчката на Кремъл

През май 1919 г. Българската работническата социалдемократическа партия (тесни социалисти) се преименува в Българска комунистическа партия (тесни социалисти), след като два месеца по-рано приема основните принципи, идеология и символи на Руска комунистическа партия (болшевики), оглавявана от Ленин. Тогава, през март 1919 г., е създаден Третият интернационал (Коминтерна) в Москва от Ленин и болшевиките, а БРСДП (тесни социалисти) участва в основаването му. На практика от юли 1919 г. до края на Коминтерна през 1943 г. БКП се води негова секция в България, както са всички останали комунистически партии в Европа, негови членове.

За свое начало БКП счита Бузлуджанския конгрес през 1891 г., когато се поставят основите на социалистическото и социалдемократическото движение в България. Утвърждава се като революционно-марксистка партия в България, която води класова въоръжена борба срещу буржоазията.

Прочети още: БКП – от секция на Коминтерна, през терора до тоталитарната власт под петолъчката на Кремъл