line head

Как да използвате сайта „ПАМЕТ 1944-1989” ефективно

В този текст ще намерите по-подробни пояснения за това как може ефективно да използвате pametbg.com и какви са функциите и възможностите на вградената в него система за разширено търсене.


Основни секции на pametbg.com

Менюто на сайта се състои от 8 основни секции – „МИСИЯТА”, „КОМУНИЗМЪТ”, „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”, „ЖЕРТВИ”, „ДОКАЗАТЕЛСТВА”, „СВИДЕТЕЛСТВА”, „ОСЪЖДАНЕ”, „МЕСТА НА ПАМЕТ”. В секция „МИСИЯТА” ще намерите информация за проекта, настоящата статия за начина на използването му, а в рубриката „Новини” ще се публикуват информации, свързани изключително със сайта – официалното му представяне, презентирането му и др. В „Новини” ще се публикува информация и за качването на по-голяма група профили на жертви, които ще ориентират по-добре вас, читателите.

В секцията „КОМУНИЗМЪТ” ще откриете информация за идеологията, изповядвана от БКП, за нейните ръководители и факти за трита фалита по време на режима ѝ. В секцията „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ” е представена информация за по-важните престъпления на комунистическия режим като всяко едно от тях е публикувано в отделна статия.

Секцията „ЖЕРТВИ” се различава от останалите секции на сайта. Тук са систематизирани жертвите по вида на репресията – от убити до профилактирани. Секцията „ДОКАЗАТЕЛСТВА” е предназначена за публикуването онлайн документи, описващи конкретна репресия. В секцията „СВИДЕТЕЛСТВА” ще намират място разкази и спомени на хора, преживели репресия или документи, свидетелстващи за това.

Прочети още: Как да използвате сайта „ПАМЕТ 1944-1989” ефективно