line head

Д-р Марко Арндт: Сайтът „ПАМЕТ 1944-1989” е навременен, ценен и полезен

Сайтът pametbg.com публикува обръщението на д-р Марко Арндт, ръководител на бюрото на фондация „Конрад Аденауер” в София, по повод официалното представяне на новия проект, посветен на жертвите на комунизма на 28 януари 2016 г. на пресконференция в БТА.


Един от приоритетите на работата на фондация „Конрад Аденауер” в България са усилията за анализ и осмисляне на комунистическото минало, но не само с теоретична, научна цел, а и с практическа насоченост: за да се припомни престъпния  характер на диктатурата,  да се противодейства на носталгични тенденции в обществото и да се изтъкнат предимствата на демокрацията. Това е особено важно за по-младите поколения, които вече нямат личен опит с диктатурата.

След 1989 г. в България беше направено много за изясняване и осмисляне на близкото минало, но главно от страна на частни лица и неправителствени организации. За съжаление досега липсва истински систематична държавна политика в тази област. Затова фондацията подкрепя инициативи в тази посока и в случая проекта на Христо Христов за изграждане на уебсайт „ПАМЕТ 1944-1989” да за жертвите на комунизма, който намираме за много навременен, ценен и полезен.

Христо Христов е един от най-реномираните и компетентни български изследователи на комунистическата диктатура. Той несъмнено притежава необходимите познания и качества за успешното реализиране на проекта. Идеята на сайта е да бъде разкрита истината за тоталитарния комунистически режим, той да бъде осъден и не на последно място по значение да бъде съхранена паметта за жертвите.

Сайтът „ПАМЕТ 1944-1989” за първи път ще систематизира на едно място в достъпна форма информацията, свързана с идеологията и подчинеността на Българската комунистическа партия на политиката на СССР в периода 1919-1989 г., както и престъпленията на БКП в периода 1944-1989 г., когато се изгражда и поддържа тоталитарния модел на управление в България. Ще бъде представена информация за ръководителите на БКП и крайния икономически резултат от нейното управление – финансовите фалити на България през 1960, 1977 и 1987 г. В сайта ще бъдат систематизирани основните групи престъпления на комунистическия режим, подкрепени с факти, документи и свидетелства.
Желая на сайта успех и на добър час!

Д-р Марко Арндт